tekno inform logistikk web site 2021
denne er tom
tekno inform. økonomi og logistikk i samspill
bredt perspektiv
Forsiden Om Tekno Inform Nyheter Kundecase Verktøy |     Logistikk-linker denne er tom

Forretningsidé
Firmaet bistår bedrifter til å gjøre de riktige tiltak for å forbedre sin konkurranseevne. Tiltakene er innenfor økonomi og ledelse av innkjøp, logistikk og vareforsyning - supply chain management. Allsidig erfaring som konsulent og rådgiver i mange år sikrer effektivitet og hensyntar helheten — og gir forventede resultater > mere

Lokalisering - ledig kontorplass for konsulent / rådgiver
Bedriften har nylig flyttet til lokaler sentralt i Nydalen rett ved Ring 3. Her er et moderne kontormiljø med rådgivere og konsulenter innen beslektede områder. For øyeblikket er det ledig kontor til leie, med alle fasiliteter for prosjekt og mindre bedrifter > mere

Kundens behov - the "true facts"
Våre kunder ønsker ofte en god og effektiv sparringpartner, som kan få frem alle relevante sider av en sak uten nødvendigvis å g¨gjennom en stor og detaljert analyse. Vi gir oppdragsgiver the "true facts" innen effektivitet og struktur med tilhørende økonomi, uten å være bundet til sideordnete hensyn. Oppdragsgiver velger selv hvordan dette skal anvendes videre innad og utad, eventuelt med vår hjelp i en forbedringsfase.

Hva er logistikk?
Logistikk er kunnskapen om styring og kontroll av flyt av varer, energi, informasjon og andre ressurser. *)

*) 23.jan 2005 foreslo vi en omfattende endring av definisjon av logistikk på den engelske versjonen av Wikipedia. All flyt ble inkludert, også informasjonsstrøm og energi. Endringen er etterhvert akseptert av alle brukerne på nettets største oppslagsverk world-wide med over 500.000 oppslagsord.

Vi vil tro begrepet fremover også vil bli anvendt innen dynamiske systemer som energistyring (energilogistikk), personal- og ressurstyring (personallogistikk, ressurslogistikk).

For å utføre god logistikk, organiseres ofte bedriftene i funksjoner som anskaffelse, transport, lagring samt planlegging av disse, hvor bruk av IT og struktur i informasjonen er sentralt. Logistikk kan ha intern fokus, eller ekstern fokus og dekker da hele verdikjeden fra opprinnelig leverandør til slutt-kunde.

Forbedring av utviklingsprosjekt
Gjennom 3.parts rolle har bedriften bidratt med råd og bistand, samt økonomisk forbedring og finansiering. > mere

3.parts rolle gir udiskutabel effekt og besparelser
Ikke alle er klar over den viktige 3.parts rollen ved forhandlinger og innkjøp. Lang tids erfaringer, viser at effekten er udiskutabel om dette gjennomføres riktig. Dette har vist seg spesielt innenfor anskaffelser av kompleks karakter, f.eks. sammensatt transport og leveranser av utstyr og IT > mere

Info fra styringssystem
Informasjon kan hentes ut fra systemene og presenteres fornuftig, slik at ledelse og ansatte enkelt kan tolke dette. Miniseminar om styrbarhet og logistikk-controlling som grunnlag for kapitalrasjonalisering > mere

Verdikjede - virtuell infokjede
Lykkes man med "virtuelle infokjeder" - sammenhengende infoflyt, kan drivkraften langs hele verdikjeden bli et dynamisk behov hos sluttbruker i stedet for kunstige tilnærminger skapt av manglende info i mellomleddene.

"Snu pyramidene" kjenner vi fra Janne Carlsson. Gjør vi likeledes og snur den tradisjonelle verdikjeden, kan vi gjøre noen observasjoner.
 
Infodrevet verdikjede

I stedet for å "dytte" varer utover verdikjeden, "dytter" man behov (planlagt og virkelig) til sin leverandør eller logistikkintegrator og "drar" varestrømmen gjennom som et resultat dette.

  I en informasjonsdrevet verdikjede :
 • info fra kunden er behovet som skal tilfredstilles
 • info er mer verdifull desto tidligere den ankommer
 • rask viderebehandling av info kan gi større verdiskapning
 • vareflyt er en konsekvens av infoflyt
 • optimal varevei kan variere i større grad
 • totalflyten kan optimaliseres, evt. også outsources til logistikkintegrator
  Noen observasjoner:
 • systemene bør tillate sammenhengende infoflyt (men kontrollert og aggregert)
 • prognoser må renses for forstyrrelser (justert for partiregler og endring i sikkerhetslager er det i stedet en plan)
 • man bør forvente og/eller bistå til at at mottaker (=leverandør) utnytter effektivt den info han får til å levere sikkert (slik at kostnadene for alle parter faller) og at han forhåndsvarsler ved avvik
 • god infoflyt er nøkkelen til en god vareflyt og en viktigere konkurransefaktor fremover

denne er tom
denne er tom

Tekno Inform fokusert
Verktøy og metode, redusere 70.000 lagervarer NY!
Vurdering av jernbane kontra vei NY!
Warehouse Management løsning
Finansering og strukturering av utvikling
3.parts forhandlinger og kontrakter
Benchmark ulike markeder
Distribusjon og lagerstruktur
Sentralisering kundeservice og ordre
Seminar logistikk-controlling og kapitalbinding
Logistikk og arealplan sykehusutbygging
Sårbarhetsanalyse logistikk med viktige tiltak
Transportforhandlinger med gode resultater
Viktig bidrag ved lagerautomater

flere mennesker i samspill mot felles mål denne er tom Aktiviteter i samspill
Som et resultat av bred praksis fra produsent, importør og leverandør til bransjen, har Tekno Inform bistått en av de 4 store dagligvare-grossistene i organisering av vareflyt, optimalisering og kvalitetshevende tiltak. > mere

Tekno Inform har lang erfaring med anvendelse av styringssystemer, og har bidratt til bedre utnyttelse av dette flere steder. > mere

Tekno Inform bistår i utvikling av e-handelssted > mere


Vareflyt kontra infoflyt?
Transport og lager har vært fokusert lenge, og de fleste har et grep om dette - selv om det nok fortsatt er mange avvikssituasjoner som kan håndteres bedre > mere

Men infoflyt er mye vanskeligere å få godt grep om. Informasjon er usynlig et eller annet sted - mellom mennesker og datamaskiner, og er vanskelig å måle. Det er lett å nedprioritere. Av ledetiden for informasjon kan transport og bearbeiding være langt under 20%, og liggetiden (på noens skrivebord) over 80%....!

Resultatet er at man kan frakte varer over hele verden fra produsent til sluttkunde i løpet av noen få dager, mens styringsinformasjon - fra noe skjer i sluttkundeleddet til produsent kjenner dette - kan ta uker og måneder avhengig av mellomlagere!Organisasjoner
Bedriften er/har vært aktive medlemmer av NIMA (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk) og Logma (selskapet for Logistikk og Materialadministrasjon):

se hva Nima er
President 2007-2008
Leder Oslo 2006-2007
se hva Logma er
Styremedl 2001-2006   

Tekno Inform AS

 

Vitaminveien 11B, Nydalen

 

Postboks 5234 Majorstuen

0303 OSLO
 tel. 22 92 10 94denne er tomfax. 22 92 10 95
 www.teknoinform.no denne er tom mail post@teknoinform.no


denne er tom

denne er tom
din trygghet er viktig for oss!

se vår policy omkring etikk og kundenes bedriftsinterne forhold