tekno inform web site 2003
denne er tom
tekno inform. økonomi og logistikk i samspill
et hav av muligheter
Forsiden Om Tekno Inform Nyheter Kundecase Verktøy |     Logistikk-linker denne er tom
denne er tom

Hva er Logistikk?
Logistikk er kunnskapen om styring og kontroll av flyt av varer, energi, informasjon og andre ressurser. *)

*) 23.jan 2005 foreslo vi en omfattende endring av definisjon av logistikk på den engelske versjonen av Wikipedia. All flyt ble inkludert, også informasjonsstrøm og energi. Endringen er etterhvert akseptert av alle brukerne på nettets største oppslagsverk world-wide med over 500.000 oppslagsord.

Vi vil tro begrepet fremover også vil bli anvendt innen dynamiske systemer som energistyring (energilogistikk), personal- og ressurstyring (personallogistikk, ressurslogistikk).

For å utføre god logistikk, organiseres ofte bedriftene i funksjoner som anskaffelse, transport, lagring samt planlegging av disse. Bruk av IT og struktur i informasjonen er sentralt. Logistikk kan ha intern fokus, eller ekstern fokus og dekker da hele verdikjeden fra opprinnelig leverandør til slutt-kunde. (Se flere definisjoner i høyre kolonne).

Riktig informasjon til rett tid blir mer og mer kritisk. Flere og flere toneangivende bedrifter ser fordelene i å tilrettelegge rask infoflyt gjennom flere ledd og bedrifter > mere

Logistikklinker
Et utvalg linker til logistikkrelaterte områder som har til felles at de vil ta seg av, eller bidra til å effektivisere deler av logistikkområdet:

Logistikkledelse
ledelse.info - råd og tips innen praktisk ledelse
logistikkalender - sammenstilt av logma
logistikk og ledelse - fagblad med nyttige artikler

Organisasjoner i Norge
logma - selskapet for logistikk og materialadministrasjon
nima - norsk forbund for innkjøp og logistikk
clm - the council of logistics management
dnd - den norske dataforening
balanced scorecard - norsk forum

Utenlandske:
scc - supply chain council
scc - european logistics organisation
plan - föreningen för produksjonslogistikk

Standardisering
nsf - norsk standardiseringsforbund
standardiseringen i norge - ulike standarder i norge
stand.no - standarder innen dagligvare og generelt
ean norge - artikkelnummer, strekkode, edi m.m.


denne er tom

Ord og uttrykk
SCM-definisjon Google eller Wikipedia NY!
Logistikk-definisjon Google eller Wikipedia NY!
Prosjekt - begreper balanced scorecard
Transport-ordboken

Område: Forhandling
salgskurs - salgskurs for innkjøpere?

Område: e-handel
handel.no - generelt om e-handel
mercell - materiell markedsplass (tilbud, anbud)

Transport i Norge:
greenline - transport kjøp og salg
transport247 - transportbrukere og utøvere
traconi - anbud, auksjon
transportnett - anbud, spot, bestilling
takecargo - elektronisk dokumentflyt

Område: Transport
finn transport - 20.000 transportører
transportalen - transportrelaterte nyheter
transportforum - bransjetidsskrift
transportmagasinet - nyheter innen området
transport.no - transport og samferdsel fra TBL NY!

Område: Lager
Ingen aktuelle linker for tiden.

Nyttige pekere
kalkulator - valutakalkulator, moms, måleenheter
dupont - beregn økonomisk utvikling, med grafikk
aksjer og økonomi - portal fra info.no
ledelse - råd og tips
IT/IKT - om IT og internett
VitAlt - nyttig om bedrift og ledelse

denne er tom

denne er tom
din trygghet er viktig for oss!

se vår policy omkring etikk og kundenes bedriftsinterne forhold