tekno inform web site 2002
denne er tom
tekno inform. økonomi og logistikk i samspill
inngangen
Forsiden Om Tekno Inform Nyheter Kundecase Verktøy |     Logistikk-linker denne er tom
denne er tom

Om Tekno Inform
Tekno Inform AS har siden starten i 1997 fokuserert nytteverdi og effektivitet gjennom hele bedriften og dens verdikjede, og sett på både vare- og informasjonsflyt og tilliggende økonomi.

Gjennomførbare effektive løsninger på kompliserte problemer er en av varemerkene. Ofte ligger løsningene nærmere enn man tror. Tekno Inform bidrar med å finne de riktige løsningene og sette dem i sin sammenheng slik at resultatene oppnås.

Oppdragene spenner fra gjennomføring av konkrete forbedringsaktiviteter, til analyse av utviklingspotensiale og gjennomgang av hele bedrifter med fokus på totaløkonomi. > mere

Kvalitet og effektivitet i utført arbeid vektlegges høyt. En velprøvd arbeidsmetodikk med tidlig avklaring av suksesskriterier og bearbeiding av hindringer, er til stor nytte også for oppdragsgiver.

Svein Erik Nymo denne er tom Daglig leder Svein Erik Nymo har bakgrunn fra ledelse av ulike virksomheter innen området logistikk, produksjon og IT. Han er utdannet MBA fra BI, sivilingeniør fra NTH, samt bedriftsøkonom.
denne er tom

denne er tom

Nettverk med andre
Bedriften har et utstrakt nettverk som er med å sikre kompetanse, metodikk og kapasitet.

Tette relasjoner til anerkjente fagpersoner innen ulike områder av bedriftsutvikling, og løse relasjoner til store deler av det norske logistikk- og fagmiljø.

Hva sier andre?
Internett om Tekno Inform
Internett om Svein Erik Nymo
   

Tekno Inform AS

 

Vitaminveien 11 B, Nydalen

0485 OSLO
 tel. 22 92 10 94denne er tomfax. 22 92 10 95
 www.teknoinform.no denne er tom mail post@teknoinform.nogå til kartlink

denne er tom

denne er tom
din trygghet er viktig for oss!

se vår policy omkring etikk og kundenes bedriftsinterne forhold