tekno inform web site 2002
denne er tom
tekno inform. økonomi og logistikk i samspill
finne de gode mulighetene
Forsiden Om Tekno Inform Nyheter Kundecase Verktøy |     Logistikk-linker denne er tom
denne er tom

Metodikk
Vår suksess er basert på visse erkjennelser og metodikker; kunnskap om muligheter, kompetanse og verktøy som raskt gir nødvendige svar.

nettverk denne er tom Kunnskap om muligheter
* økonomisk totalforståelse
* supply chain og forsyning
* innkjøp og partnering
* prognose og planlegging
* distribusjon
* IT-verktøy

Kompetansebase
* egne erfaringer og egen kompetanse
* andres erfaringer og kompetanse i utvalgte nettverk
* dokumenterte resultater

Egenutviklede verktøy
* klartlegging av interne muligheter
* analyse og simulering av store datamangder
* verktøykasse for analyse, evaluering og prioritering
* presentasjon av logistiske og økonomiske nøkkeltall

denne er tom
denne er tom

Åpne verktøy
Prosjekter og tiltak skal være lønnsomme. Her er et nyttig verktøy hvor du selv kan beregne resultatgad, rentabilitet m.m. utfra forventet inntjening og kostnader. Resultatet presenteres grafisk i søyler og dupont modell > mere

Bedriften har lansert et palleregnskap for oppfølging og utveksling av paller og transport-emballasje. Kundene er lager, grossist, omlastings-terminal og 3de parts lager. Vil du vite mer, eller ønsker å prøve din egen demoversjon, følg denne linken > mere

Artikler
Som ekstern rådgiver kan man avdekke og se tiltak på nye måter. Metodikken Økonomiske effektive tiltak bygger på at organisasjonen selv har stor innsikt men ønsker bistand til å sette idéer i struktur og perspektiv, gjerne med innslag av nye vinklinger > mere

Mange bedrifter tillater kostbar ustruktur. Ustruktur skaper behov for kortsiktige tiltak som gjør at man ikke får tatt tak i den bakenforliggende årsak > mere

Informasjon som er skjult, kan være viktigere for deg som leder å pushe enn varer, som alle ser. Les om "Verdikjede - virtuell infokjede" på forsiden > mere

Nye lederteorier om hvordan vår "late hjerne" arbeider og forenkler. Dette har konsekvenser for deg som leder som skal få gjennomført varige endringer > mere

Det er viktig for en bedrift selv å kunne erkjenne status. Denne artikkelen fokuserer på enkle kjennetegn gjennom "logistisk helsesjekk" > mere

Vet du om forhandlingsfasen av innkjøpet foretas godt nok? Artikkelen Send innkjøperen på salgskurs setter fingeren på noen punkter i forhandlingsfasen > mere

denne er tom

denne er tom
din trygghet er viktig for oss!

se vår policy omkring etikk og kundenes bedriftsinterne forhold